Kõrge saagipotentsiaaliga 2-realine talioder. Hea talvekindlusega, kasvult lühem sort, seega on põhku lihtsam purustada ja paremini mullaga segatav

*Kõrge mahukaaluga

*Väga hea haiguskindlusega

*Väga hea võrsumisega ja kevadel parema taastumisvõimega kevadel kui 6-realised odrad

*Viljelusvõistlustel 2019 aastal saagid vahemikus 8,4….8,6 t/ha