Kui soovite tühjade väetisekottide ja taimekaitsekanistrite äraveo korraldamist, siis palun andke oma soovist teada telefonil 5328 5865 või saatke info e-mailile transport@viljaekspert.ee. E-kirjas palume ära märkida pakendite liik, orienteeruv kogus, asukoht ja oma kontakttelefon.

Kellel on aga võimalust ja soovi tühi taara ise lähimasse prügilasse toimetada, siis palume võtta kogumiskohast kindlasti ka vastuvõtuakt, kus oleks fikseeritud üleantud kanistrite ja kottide kaal ning üleandja nimi koos kontaktandmetega. Prügilast saadud akt tuleks faksida numbrile 657 7851 või saata e-mailile transport@viljaekspert.ee

Juhime tähelepanu, et väetisekottide ja kanistrite tagastamisel või prügilasse viimisel ei oleks jäänud kottidesse väetist ning kanistrid oleksid täielikult tühjaks nõrutatud. Tagastatavad kotid peavad olema puhtad ja tagurpidi pööratud (kilega pool väljapool), kanistrid peavad olema puhtad, kuivad ning korgid eemaldatud. Kogu tagastatav taara peab olema kogutud BigBag-kottidesse.

 

Võta meiega ühendust:

transport@viljaekspert.ee
+372 5328 5865