• Keskvalmiv
  • Väga kõrge saagipotentsiaaliga
  • Kõrge proteiiniga ja mahukaaluga, keskmisest kõrgema toidunisu kvaliteediga
  • Keskmisest kõrgema kasvuga, aga hea seisukindlusega
  • Hea haiguskindlusega

Seemneliidu kalkulaatori külvisenormi arvutamiseks leiate SIIT