• Kõrge saagikus
  • Hea seisukindlus
  • Väike 1000 tera mass
  • Keskvalmiv
  • Soovituslik külvinorm: 100-125 (id.tera/m²)

Sertifikaat C1

Pakend: 800 kg

Aretaja Selgen (Tšehhi)

Projekti LEGATO raames ETKI poolt läbiviidud katsetes 2015. aastal saagikuselt teine sort – 5821 kg/ha (proteiin üle keskmise, 1000 seemne kaal keskmine).

Seemneliidu kalkulaatori külvisenormi arvutamiseks leiate SIIT