• Hiline
  • Väga hea saagikusega
  • Kõrge mahukaaluga
  • Põuakindel
  • Keskmise proteiinisisaldusega
  • Keskmise sõklasusega
  • Hea haiguskindlusega
  • Keskmise kõrgusega, tugeva kõrrega
  • Seisukindel
  • Hea toidukaera sort
Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus, cm Lamandumine, 1-9 p     (1= ei lamandu)
Galant 8099 110 92 1,0
Avanti 8481 109 89 1,0
Eugen 7238 106 98 1,0
Gabby 8147 109 92 1,0
Iiris 7969 108 87 1,0
Ivory 7871 107 95 1,0
Scorpion 9322 109 94 1,0
KVALITEET, Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus kuivaines, % Sõklasus, % 1000 tera mass, g
Galant 546 8,9 22,5 32,3
Avanti 541 9,3 23,4 37,1
Eugen 546 11 23,8 35,1
Gabby 533 10,2 24,8 36,5
Iiris 539 10,4 24,1 38,7
Ivory 544 11,1 23,2 42,9
Scorpion 554 9,7 23,7 41,7

Soovituslik külvinorm: 450-500 (id.tera/m²)

Pakend 900 kg

Aretaja SW Lantmännen (Rootsi)

Seemneliidu kalkulaatori külvisenormi arvutamiseks leiate SIIT