Hübriidrukkil on väike külvinorm, 150-200 tera m2, kuna võrsub tugevalt, külvisügavus 2,0…3,0 cm

Väga kõrge saagikusega.

Hea talvekindlus, keskmine kõrre pikkus.

Suur 1000 tera mass ja mahukaal, hea langemisarv

Mullastiku suhtes vähenõudlik