• Kõrge saagikus
  • Hea seisukindlus
  • Keskmine 1000 tera mass
  • Suhteliselt madala kasvuga
  • Keskvalmiv
  • Aretaja Limagrain (Prantsusmaa)
  • Soovituslik külvinorm: 100-125 (id.tera/m²)

Sertifikaat C2

Pakend: 1000 kg

Aretaja Limagrain

Viljelusvõistlusel 2016. aastal 4,2 tonnise saagiga kolmanda koha saanud sort. 

Seemneliidu kalkulaatori külvisenormi arvutamiseks leiate SIIT